Ispitni rokovi

Zajednički kolegiji STUDENI 2022. SIJEČANJ 2023. VELJAČA 2023. TRAVANJ 2023. LIPANJ 2023. SRPANJ 2023. KOLOVOZ 2023. RUJAN 2023.
Matematika I  23.11. u 15:00   1.2. i 15.2. u 15:00 26.4. u 15:00 28.6. u 15:00 12.7. u 15:00 23.8. u 15:00 6.9. u 15:00
Matematika II 23.11. u 15:00   1.2. i 15.2. u 15:00 26.4. u 15:00 28.6. u 15:00 12.7. u 15:00 23.8. u 15:00 6.9. u 15:00
Fizika 22.11. u 13:00   1.2. i 15.2. u 13:00 25.4. u 13:00 27.6. u 13:00 11.7. u 13:00 22.8. u 13:00 5.9. u 13:00
Psihosocijalne osnove rada 25.11. u 17:00   3.2. i 17.2. u 17:00 28.4. u 17:00 26.6. u 17:00 14.7. u 17:00   1.9. i 15.9. u 17:00
Osnove strojarstva  23.11. u 12:00 31.1. u 12:00 14.2. u 12:00 25.4. u 12:00 20.6. u 12:00 4.7. u 12:00 29.8. u 12:00 12.9. u 12:00
Primjena računala 22.11. u 16:00   7.2. i 21.2. u 16:00 25.4. u 16:00 20.6. u 16:00 4.7. u 16:00 29.8. u 16:00 12.9. u 16:00
Biologija 23.11. u 17:00   1.2. i 15.2. u 17:00 26.4. u 17:00 28.6. u 17:00 12.7. u 17:00 30.8. u 17:00 13.9. u 17:00
Opća i anorganska kemija   23.11. u 11:00   7.2. i 21.2. u 11:00 25.4. u 11:00 20.6. u 11:00 4.7. u 11:00 29.8. u 11:00 12.9. u 11:00
Analitička kemija   23.11. u 11:00   7.2. i 21.2. u 11:00 25.4. u 11:00 20.6. u 11:00 4.7. u 11:00 29.8. u 11:00 12.9. u 11:00
Termodinamika i termotehnika  23.11. u 12:00 31.1. u 12:00 14.2. u 12:00 25.4. u 12:00 20.6. u 12:00 4.7. u 12:00 29.8. u 12:00 12.9. u 12:00
Organska kemija    22.11. u 10:00   7.2. i 22.2. u 10:00 25.4. u 10:00 28.6. u 10:00 12.7. u 10:00 31.8. u 10:00 14.9. u 10:00
Biokemija    22.11. u 10:00   7.2. i 22.2. u 10:00 25.4. u 10:00 28.6. u 10:00 12.7. u 10:00 31.8. u 10:00 14.9. u 10:00
Operacije i strojevi u prehrambenoj industriji I   25.11. u 10:00 30.1. u 9:00 13.2. u 9:00 24.4. u 9:00 19.6. u 9:00 3.7. u 9:00   1.9. i 15.9. u 9:00
Operacije i strojevi u prehrambenoj industriji II   25.11. u 10:00 30.1. u 9:00 13.2. u 9:00 24.4. u 9:00 19.6. u 9:00 3.7. u 9:00   1.9. i 15.9. u 9:00
Vode za piće, tehnološke i otpadne vode  23.11. u 10:00   8.2. i 23.2. u 10:00 26.4. u 10:00 29.6. u 10:00 13.7. u 10:00   1.9. i 15.9. u 10:00
Fizikalna kemija    23.11. u 13:00   7.2. i 21.2. u 13:00 25.4. u 13:00 20.6. u 13:00 4.7. u 13:00 29.8. u 13:00 12.9. u 13:00
Opća mikrobiologija   21.11. u 9:00   6.2. i 20.2. u 9:00 24.4. u 9:00 19.6. u 9:00 3.7. u 9:00 28.8. u 9:00 11.9. u 9:00
Engleski jezik I (D. Rujevčan) 23.11. u 13:00   1.2. i 15.2. u 11:00 26.4. u 11:00 21.6. u 11:00 5.7. u 11:00 23.8.u 11:00 6.9. u 11:00
Engleski jezik II (D. Rujevčan) 23.11. u 13:00   1.2. i 15.2. u 11:00 26.4. u 11:00 21.6. u 11:00 5.7. u 11:00 23.8.u 11:00 6.9. u 11:00
Njemački jezik I (S. Eterović) 22.11. u 17:00 31.1. u 17:00 14.2. u 17:00 25.4. u 17:00 27.6. u 17:00 11.7. u 17:00 29.8. u 17:00 12.9. u 17:00
Njemački jezik II (S. Eterović) 22.11. u 17:00 31.1. u 17:00 14.2. u 17:00 25.4. u 17:00 27.6. u 17:00 11.7. u 17:00 29.8. u 17:00 12.9. u 17:00
Tehnologija bezalkoholnih pića   25.11. u 10:00 30.1. u 9:00 13.2. u 9:00 24.4. u 9:00 19.6. u 9:00 3.7. u 9:00   1.9. i 15.9. u 9:00
Tehnologija kave i kavovina    25.11. u 10:00 30.1. u 9:00 13.2. u 9:00 24.4. u 9:00 19.6. u 9:00 3.7. u 9:00   1.9. i 15.9. u 9:00
Tehnologija čišćenja i dezinfekcije 23.11. u 11:00   1.2. i 15.2. u 11:00 26.4. u 11:00 28.6. u 11:00 12.7. u 11:00 23.8. u 11:00 6.9. u 11:00
Tehnologija zaštite okoliša   25.11. u 10:00 30.1. u 9:00 13.2. u 9:00 24.4. u 9:00 19.6. u 9:00 3.7. u 9:00   1.9. i 15.9. u 9:00
Kontrola kvalitete prehrambenih proizvoda 23.11. u 11:00   1.2. i 15.2. u 11:00 26.4. u 11:00 28.6. u 11:00 12.7. u 11:00 23.8. u 11:00 6.9. u 11:00
Osnove upravljanja procesima 23.11. u 14:00   8.2. i 22.2. u 14:00 25.4. u 14:00 21.6. u 14:00 5.7. u 14:00 30.8 u 14:00 13.9. u 14:00
Pakiranje hrane 24.11. u 11:00   1.2. i 15.2. u 11:00 26.4. u 11:00 28.6. u 11:00 12.7. u 11:00 23.8. u 11:00 6.9. u 11:00
Senzorska procjena prehrambenih proizvoda  22.11. u 10:00 31.1. u 10:00 14.2. u 10:00 25.4. u 10:00 20.6. u 10:00 4.7. u 10:00 22.8. u 10:00 5.9. u 10:00
Ekonomika i marketing 22.11. u 17:00 31.1. u 17:00 14.2. u 17:00 25.4. u 17:00 20.6. u 17:00 4.7. u 17:00 29.8. u 17:00 12.9. u 17:00
Prerada mlijeka
Kemija i fizika mlijeka   21.11. u 9:00   6.2. i 20.2. u 9:00 24.4. u 9:00 19.6. u 9:00 3.7. u 9:00 28.8. u 9:00 11.9. u 9:00
Primarna proizvodnja mlijeka 24.11. u 10:00   6.2. i 20.2. u 10:00 24.4. u 10:00 19.6. u 10:00 3.7. u 10:00 28.8. u 10:00 11.9. u 10:00
Postrojenja i tehnološki procesi prerade mlijeka I  22.11. u 9:00   7.2. i 21.2. u 9:00 25.4. u 9:00 20.6. u 9:00 4.7. u 9:00 29.8. u 9:00 12.9. u 9:00
Postrojenja i tehnološki procesi prerade mlijeka II   21.11. u 9:00   6.2. i 20.2. u 9:00 24.4. u 9:00 19.6. u 9:00 3.7. u 9:00 28.8. u 9:00 11.9. u 9:00
Mikrobiologija mlijeka    22.11. u 9:00   7.2. i 21.2. u 9:00 25.4. u 9:00 20.6. u 9:00 4.7. u 9:00 29.8. u 9:00 12.9. u 9:00
Ekološka proizvodnja mlijeka 24.11. u 10:00   6.2. i 20.2. u 10:00 24.4. u 10:00 19.6. u 10:00 3.7. u 10:00 28.8. u 10:00 11.9. u 10:00
Pivarstvo
Sirovine pivarske industrije  22.11. u 10:00   7.2. i 21.2. u 10:00 25.4. u 10:00 27.6. u 10:00 11.7. u 10:00 29.8. u 10:00 12.9. u 10.00
Tehnologija proizvodnje piva I  22.11. u 10:00 31.1. u 10:00 14.2. u 10:00 25.4. u 10:00 20.6. u 10:00 4.7. u 10:00 22.8. u 10:00 5.9. u 10:00
Tehnologija proizvodnje piva II  22.11. u 10:00 31.1. u 10:00 14.2. u 10:00 25.4. u 10:00 20.6. u 10:00 4.7. u 10:00 22.8. u 10:00 5.9. u 10:00
Proizvodnja slada  22.11. u 10:00   7.2. i 21.2. u 10:00 25.4. u 10:00 27.6. u 10:00 11.7. u 10:00 29.8. u 10:00 12.9. u 10.00
Mikrobiologija piva  22.11. u 9:00   7.2. i 21.2. u 9:00 25.4. u 9:00 20.6. u 9:00 4.7. u 9:00 29.8. u 9:00 12.9. u 9:00
Nusproizvodi proizvodnje piva i slada  22.11. u 10:00   7.2. i 21.2. u 10:00 25.4. u 10:00 27.6. u 10:00 11.7. u 10:00 29.8. u 10:00 12.9. u 10.00
Studentska praksa
Usmjerenje PIVARSTVO 24.11. u 11:00   1.2. i 15.2. u 11:00 26.4. u 11:00 28.6. u 11:00 12.7. u 11:00 23.8. u 11:00 6.9. u 11:00
Usmjerenje PRERADA MLIJEKA   21.11. u 9:00   6.2. i 20.2. u 9:00 24.4. u 9:00 19.6. u 9:00 3.7. u 9:00 28.8. u 9:00 11.9. u 9:00