Nastavnici

IME I PREZIME  ZVANJE  Lokacija  Broj kabineta  Broj telefona  e-mail 
dr.sc. Birkić Draženka viši predavač Trg J.J. Strossmayera 9  122 843-519 drazenka.birkic(at)vuka.hr 
izv.prof.dr.sc. Blažić Marijana prof. visoke škole Trg J.J. Strossmayera 9 311 843-535 marijana.blazic(at)vuka.hr 
Božić Tomislav, dipl.ing.  viši predavač  Ivana Meštrovića 10  113 tomislav.bozic(at)vuka.hr 
dr.sc. Cegur Radović Tihana viši predavač  Trg J.J. Strossmayera 9  312 843-540 tcradovic(at)vuka.hr
Cibulka Mirjana, mag. educ. philol. angl. predavač Trg J.J. Strossmayera 9  212 843-522 mirjana.cibulka(at)vuka.hr 
dr.sc. Cindrić Ines  prof.
visoke škole 
Trg J.J. Strossmayera 9  113 843-531 ines.cindric(at)vuka.hr 
dr.sc.Dumić Tomislav viši predavač  Trg J.J. Strossmayera 9 214 843-520 tomislav.dumic(at)vuka.hr 
Erdeljac Nela, mag.educ.hist.et.philol.angl. predavač Trg J.J. Strossmayera 9  212 843-522 nela.erdeljac(at)vuka.hr
Eterović Sonja, mag.educ.philol.germ.  viši predavač  Trg J.J. Strossmayera 9  107 843-541 sonja.eterovic(at)vuka.hr 
Fehervari Tamara, prof. predavač Ivana Meštrovića 10  2 843-525/105  tamara.fehervari(at)vuka.hr 
Groš Josip, mag.ing.str.  viši predavač  Ivana Meštrovića 10  120 843-525/120  josip.gros(at)vuka.hr 
dr.sc. Halambek Jasna viši predavač  Trg J.J. Strossmayera 9 113 843-531 jasna.halambek(at)vuka.hr
dr.sc. Halmi Lahorka viši predavač  Trg J.J. Strossmayera 9  106 843-546 lahorka.halmi(at)vuka.hr 
dr.sc. Hoster Josip  viši predavač  Ivana Meštrovića 10  1 843-525/101  josip.hoster(at)vuka.hr 
Jakšić Lidija, mag.ing.cheming predavač Trg J.J. Strossmayera 9  218 843-581 lidija.brckovic(at)vuka.hr
dr.sc. Jelić Damir asistent Trg J.J. Strossmayera 9 120 843-543 damir.jelic(at)vuka.hr
dr.sc. Kirin Anamarija predavač Ivana Meštrovića 10  110 843-525/110 anamarija.kirin(at)vuka.hr
dr.sc. Kirin Snježana  prof.
visoke škole
Trg J.J. Strossmayera 9  218 843-581 snjezana.kirin(at)vuka.hr 
dr.sc. Korbar Radoslav  prof. visoke škole Ivana Meštrovića 10  117 843-525/117  radoslav.korbar(at)vuka.hr 
dr.sc. Kotarski Denis predavač  Trg J.J. Strossmayera 9  315 843-574 denis.kotarski((at))vuka.hr
dr.sc. Kostadin Tihana prof. visoke škole Ivana Meštrovića 10  114 843-525/114  tihana.kostadin(at)vuka.hr 
dr.sc. Kralj Damir prof. visoke škole Trg J.J. Strossmayera 9 315 843-574 damir.kralj(at)vuka.hr 
dr.sc. Krivačić Dubravka  prof. visoke škole Trg J.J. Strossmayera 9  101 843-544 dubravka.krivacic(at)vuka.hr 
Lorković Nenad, dipl.ing.  predavač  Ivana Meštrovića 10  1 843-525/101  nenad.lorkovic(at)vuka.hr 
prof.dr.sc. Luić Ljerka  prof. visoke škole  Ivana Meštrovića 10  117 ljerka.luic(at)vuka.hr 
dr.sc.Lulić Slaven prof. visoke škole Trg J.J. Strossmayera 9  221 843-570 slaven.lulic(at)vuka.hr 
Maras Marin, dipl.ing.math. Viši predavač  Ivana Meštrovića 10  3 843-525/103 marin.maras(at)vuka.hr
dr.sc.Matijević Bojan prof. visoke škole Trg J.J. Strossmayera 9  115 843-533 bojan.matijevic(at)vuka.hr
dr.sc. Matusinović Zvonimir Viši predavač  Trg J.J. Strossmayera 9  222 843-573 zvonimir.matusinovic(at)vuka.hr
doc.dr.sc. Medić Srđan  prof. visoke škole  Ivana Meštrovića 10  120 843-525/120  srdan.medic(at)vuka.hr 
dr.sc. Mesić Zrinka predavač Trg J.J. Strossmayera 9  316 zrinka.mesic(at)vuka.hr
doc.dr.sc. Mihalić Tihomir  prof. visoke škole Ivana Meštrovića 10  107 843-525/108  tihomir.mihalic(at)vuka.hr 
Mikulec Rogić Maja, mag. educ. philol. germ. Viši predavač Trg J.J. Strossmayera 9  212 843-522 mmrogic(at)vuka.hr
dr.sc. Mustapić Nenad  prof. visoke škole  Ivana Meštrovića 10  118A  843-525/119 nenad.mustapic(at)vuka.hr 
Ožura Marko, dipl.ing.  viši predavač  Trg J.J. Strossmayera 9  216 843-521 marko.ozura(at)vuka.hr 
dr.sc. Petračić Mateja viši predavač  Trg J.J. Strossmayera 9  112 843-566 mateja.petracic(at)vuka.hr 
dr.sc. Peternel Igor  viši predavač  Trg J.J. Strossmayera 9  222 843-573 igor.peternel(at)vuka.hr 
dr.sc. Pintur Krunoslav, dr.vet.med.  prof. visoke škole  Trg J.J. Strossmayera 9  214 843-529 krunoslav.pintur(at)vuka.hr 
dr.sc. Popović Nina  prof. visoke škole Trg J.J. Strossmayera 9  316 843-515 nina.popovic(at)vuka.hr 
Prahović Marko, mag.cin.  viši predavač  Ivana Meštrovića 10  2 843-525/105  marko.prahovic(at)vuka.hr 
Primužak Andreja dipl.oec. viši predavač Trg J.J. Strossmayera 9  122 843-519 andreja.primuzak(at)vuka.hr
Rujevčan Davorka, mag. educ. philol. angl.  viši predavač  Trg J.J. Strossmayera 9  112 843-566 davorka.rujevcan(at)vuka.hr 
Slijepčević Vedran, dr.vet.med.  viši predavač  Trg J.J. Strossmayera 9  216 843-521 vedran.slijepcevic(at)vuka.hr 
dr.sc. Smajla Nikolina prof.
visoke škole
Trg J.J. Strossmayera 9  312 843-540 nikolina.smajla(at)vuka.hr 
dr.sc. Sobo Katica prof.
visoke škole 
Trg J.J. Strossmayera 9  107 843-541 katica.sobo(at)vuka.hr 
dr.sc. Stančić Adam viši predavač  Ivana Meštrovića 10  109 843-525/109 adam.stancic(at)vuka.hr
dr.sc. Šarić Goran viši predavač  Trg J.J. Strossmayera 9  115 843-533 goran.saric(at)vuka.hr
Šimunić Nikola, mag. ing.mech. viši predavač   Ivana Meštrovića 10  107 843-525/107  nikola.simunic(at)vuka.hr 
Štedul Ivan, prof.  viši predavač  Trg J.J. Strossmayera 9  221 843-570 ivan.stedul(at)vuka.hr 
Mr.sc. Tevčić Marina  viši predavač  Ivana Meštrovića 10  115 843-525/115  marina.tevcic(at)vuka.hr 
dr.sc. Tudić Vladimir  prof. visoke škole Ivana Meštrovića 10  106 843-525/116  vladimir.tudic(at)vuka.hr 
Mr.sc. Varičak Ivana  viši predavač  Trg J.J. Strossmayera 9  120 843-543 ivana.grgat(at)vuka.hr 
dr.sc. Vitner Marković Silvija  prof. visoke škole Trg J.J. Strossmayera 9  106 843-542 silvija.vitner(at)vuka.hr 
Vukovojac Miroslav, mag.ing.str. asistent Ivana Meštrovića 10  111 843-525/111 miroslav.vukovojac(at)vuka.hr
Vulić Marinela, struč.spec.ing.sec. asistent Trg J.J. Strossmayera 9 314 843-545 marinela.vulic(at)vuka.hr
Mr.sc. Vyroubal Vedran  viši predavač Ivana Meštrovića 10  109 843-525/109 vedran.vyroubal(at)vuka.hr 
Zandona Elizabeta, mag.ing.bioprocesnog inženjerstva predavač Trg J.J. Strossmayera 9 115 843-533 elizabeta.zandona(at)vuka.hr
dr.sc. Zavadlav Sandra prof. visoke škole Trg J.J. Strossmayera 9  311 843-535 sandra.zavadlav(at)vuka.hr
Žakula Manuela, struč.spec.ing.sec. asistent Trg J.J. Strossmayera 9 314 843-545 manuela.zakula(at)vuka.hr
Žugčić Filip, mag.ing.el. predavač Ivana Meštrovića 10 110 843-525/110 filip.zugcic(at)vuka.hr

Na vrh