Ispitni rokovi

Naziv kolegija Nastavnik (Nositelj) 11. mjesec 2. mjesec 4. mjesec 6. i 7. mjesec 8. i 9. mjesec
Vektorska analiza i numeričke metode Tevčić, Marina 21.11.2022 u 13:00 06.02.2023 u 13:00 20.02.2023 u 13:00 24.04.2023 u 13:00 26.06.2023 u 13:00 10.07.2023 u 13:00 31.08.2023 u 13:00 14.09.2023 u 13:00
Vjerojatnost i statistika Maras, Marin 21.11.2022 u 13:00 06.02.2023 u 13:00 20.02.2023 u 13:00 24.04.2023 u 13:00 26.06.2023 u 13:00 10.07.2023 u 13:00 31.08.2023 u 13:00 14.09.2023 u 13:00
Inženjerstvo površina Božić, Tomislav 22.11.2022u 10:00 28.02.2023 u 10:00 14.03.2023 u 10:00 25.04.2023 u 10:00 20.06.2023 u 10:00 04.07.2023 u 10:00 28.08.2023 u 10:00 11.09.2023 u 10:00
Ispitivanja bez razaranja Božić, Tomislav 22.11.2022u 10:00 28.02.2023 u 10:00 14.03.2023 u 10:00 25.04.2023 u 10:00 20.06.2023 u 10:00 04.07.2023 u 10:00 28.08.2023 u 10:00 11.09.2023 u 10:00
Nemetalni i kompozitni materijali Kostadin, Tihana 22.11.2022 u 09:00 01.02.2023 u 09:00 15.02.2023 u 09:00 25.04.2023 u 09:00 28.06.2023 u 09:00 12.07.2023 u 09:00 24.08.2023 u 09:00 07.09.2023 u 09:00
3D konstruiranje računalom I Groš, Josip 22.11.2022 u 13:00 31.01.2023 u 13:00 22.02.2023 u 13:00 24.04.2023 u 13:00 19.06.2023 u 13:00 03.07.2023 u 13:00 31.08.2023 u 13:00 14.09.2023 u 13:00
Metoda konačnih elemenata 1 Mihalić, Tihomir 22.11.2022 u 11:15 31.01.2023 u 11:15 22.02.2023 u 11:15 24.04.2023 u 11:15 19.06.2023 u 11:15 03.07.2023 u 11:15 31.08.2023 u 11:15 14.09.2023 u 11:15
Projektiranje energetskih postrojenja Mustapić, Nenad 23.11.2022 u 12:00 31.1.2023 u 12:00 14.02.2023 u 12:00 25.04.2023 u 12:00 20.06.2023 u 12:00 04.07.2023 u 12:00 29.08.2023 u 12:00 12.09.2023 u 12:00
Fleksibilni obradni sustavi Medić, Srđan 22.11.2022 u 11:00 31.01.2023 u 11:00 22.02.2023 u 11:00 24.04.2023 u 11:00 19.06.2023 u 11:00 03.07.2023 u 11:00 31.08.2023 u 11:00 14.09.2023 u 11:00
Toplinska obrada Božić, Tomislav 22.11.2022u 10:00 28.02.2023 u 10:00 14.03.2023 u 10:00 25.04.2023 u 10:00 20.06.2023 u 10:00 04.07.2023 u 10:00 28.08.2023 u 10:00 11.09.2023 u 10:00
Prerada polimera Groš, Josip 22.11.2022 u 14:00 31.01.2023 u 14:00 22.02.2023 u 14:00 24.04.2023 u 14:00 19.06.2023 u 14:00 03.07.2023 u 14:00 31.08.2023 u 14:00 14.09.2023 u 14:00
3D konstruiranje računalom II Groš, Josip 22.11.2022 u 15:00 31.01.2023 u 15:00 22.02.2023 u 15:00 24.04.2023 u 15:00 19.06.2023 u 15:00 03.07.2023 u 15:00 31.08.2023 u 15:00 14.09.2023 u 15:00
Metoda konačnih elemenata 2 Mihalić, Tihomir 22.11.2022 u 11:15 31.01.2023 u 11:15 22.02.2023 u 11:15 24.04.2023 u 11:15 19.06.2023 u 11:15 03.07.2023 u 11:15 31.08.2023 u 11:15 14.09.2023 u 11:15
Projektiranje upravljanja i vođenja Tudić, Vladimir 23.11.2022 u 14:00 08.02.2023 u 14:00 22.02.2023 u 14:00 25.04.2023 u 14:00 21.06.2023 u 14:00 05.07.2023 u 14:00 30.08.2023 u 14:00 13.09.2023 u 14:00
Kontrola kvalitete proizvoda Medić, Srđan 22.11.2022 u 13:00 31.01.2023 u 13:00 22.02.2023 u 13:00 24.04.2023 u 13:00 19.06.2023 u 13:00 03.07.2023 u 13:00 31.08.2023 u 13:00 14.09.2023 u 13:00
Održavanje  strojeva i sustava Božić, Tomislav 22.11.2022u 10:00 28.02.2023 u 10:00 14.03.2023 u 10:00 25.04.2023 u 10:00 20.06.2023 u 10:00 04.07.2023 u 10:00 28.08.2023 u 10:00 11.09.2023 u 10:00
Zavarivanje Mihalić, Tihomir 22.11.2022 u 11:15 31.01.2023 u 11:15 22.02.2023 u 11:15 24.04.2023 u 11:15 19.06.2023 u 11:15 03.07.2023 u 11:15 31.08.2023 u 11:15 14.09.2023 u 11:15
Primijenjeno konstruiranje Kotarski, Denis 22.11.2022 u 12:00 06.02.2023 u 12:00 20.02.2023 u 12:00 24.04.2023 u 12:00 20.06.2023 u 12:00 04.07.2023 u 12:00 28.08.2023 u 12:00 04.09.2023 u 12:00
Pumpe Korbar, Radoslav 22.11.2022 u 17:00 07.02.2023 u 17:00 21.02.2023 u 17:00 25.04.2023 u 17:00 27.06.2023 u 17:00 11.07.2023 u 17:00 29.08.2023 u 17:00 12.09.2023 u 17:00
Informacijski sustavi u strojarstvu Luić, Ljerka   06.02.2023 u 17:00 20.02.2023 u 17:00 24.04.2023 u 17:00 26.06.2023 u 17:00 10.07.2023 u 17:00 28.08.2023 u 17:00 11.09.2023 u 17:00
Zaštita modificiranjem površine Halambek, Jasna 23.11.2022 u 13:00 07.02.2023 u 13:00 21.02.2023 u 13:00 25.04.2023 u 13:00 20.06.2023 u 13:00 04.07.2023 u 13:00 29.08.2023 u 13:00 12.09.2023 u 13:00
Mehanički integritet strojeva Hoster, Josip 21.11.2022 u 10:00 01.02.2023 u 10:00 15.02.2023 u 10:00 24.04.2023 u 10:00 19.06.2023 u 10:00 06.07.2023 u 10:00 01.09.2023 u 10:00 15.09.2023 u 10:00
Projektiranje sustava OIE Mihalić, Tihomir 22.11.2022 u 11:15 31.01.2023 u 11:15 22.02.2023 u 11:15 24.04.2023 u 11:15 19.06.2023 u 11:15 03.07.2023 u 11:15 31.08.2023 u 11:15 14.09.2023 u 11:15
Ekološka zaštita Cindrić, Ines 22.11.2022 u 17:00 07.02.2023 u 17:00 22.02.2023 u 17:00 25.04.2023 u 17:00 28.06.2023 u 17:00 12.07.2023 u 17:00 31.08.2023 u 17:00 14.09.2023 u 17:00
Vibracije i dinamika strojeva Hoster, Josip 21.11.2022 u 10:00 01.02.2023 u 10:00 15.02.2023 u 10:00 24.04.2023 u 10:00 19.06.2023 u 10:00 06.07.2023 u 10:00 01.09.2023 u 10:00 15.09.2023 u 10:00
3D konstruiranje računalom I Kotarski, Denis 23.11.2022 u 15:00 07.02.2023 u 15:00 21.02.2023 u 15:00 25.04.2023 u 15:00 21.06.2023 u 15:00 05.07.2023 u 15:00 29.08.2023 u 15:00 05.09.2023 u 15:00
Ekonomika obrade Medić, Srđan 22.11.2022 u 11:00 31.01.2023 u 11:00 22.02.2023 u 11:00 24.04.2023 u 11:00 19.06.2023 u 11:00 03.07.2023 u 11:00 31.08.2023 u 11:00 14.09.2023 u 11:00