Nastavnici

IME I PREZIME TERMIN KONZULTACIJA KONTAKT LOKACIJA
Čović Berislav Prema e-mail dogovoru s predmetnim nastavnikom berislavc@gmail.com I.Meštrovića 10,kabinet M 002
Jakšić Lidija Utorkom, 12:30 – 13:30h
prema e-mail dogovoru s predmetnim nastavnikom
lidija.brckovic@vuka.hr Trg J. J. Strossmayera 9, kabinet 218
Kalem Davor Prema e-mail dogovoru s predmetnim nastavnikom dkalem64@gmail.com Trg J. J. Strossmayera 9
Kirin Anamarija Srijedom, 10:30-12:00 h anamarija.kirin@vuka.hr I.Meštrovića 10,kabinet M 110
Kirin Snježana Ponedjeljkom, 10-12 h snjezana.kirin@vuka.hr Trg J. J. Strossmayera 9, kabinet 218
Kralj Damir Prema e-mail dogovoru s predmetnim nastavnikom damir.kralj@vuka.hr Trg J. J. Strossmayera 9,kabinet 315
Krivačić Dubravka Prema e-mail dogovoru s predmetnim nastavnikom dubravka.krivacic@vuka.hr Trg J. J. Strossmayera 9,kabinet 101
Lulić Slaven Prema e-mail dogovoru s predmetnim nastavnikom slaven.lulic@vuka.hr Trg J. J. Strossmayera 9,kabinet 221
Matusinović Zvonimir Prema e-mail dogovoru s predmetnim nastavnikom zvonimir.matusinovic@vuka.hr Trg J. J. Strossmayera 9,kabinet 222
Medić Srđan Prema e-mail dogovoru s predmetnim nastavnikom smedic@vuka.hr I.Meštrovića 10,kabinet M 120
Mihalić Tihomir Prema e-mail dogovoru s predmetnim nastavnikom tihomir.mihalic@vuka.he I.Meštrovića 10,kabinet M 108
Mijović Budimir Prema e-mail dogovoru s predmetnim nastavnikom budimir.mijovic@ttf.hr -
Mustapić Nenad Srijedom od 15 h nenad.mustapic@vuka.hr I.Meštrovića 10,kabinet M 119
Purgar Lada Prema e-mail dogovoru s predmetnim nastavnikom lpurgar@yahoo.com -
Todorovski Đorđi Prije i poslije predavanja ili prema e-mail dogovoru s predmetnim nastavnikom dordi.todorovski@gmail.com Trg J. J. Strossmayera 9
Tudić Vladimir Prema e-mail dogovoru s predmetnim nastavnikom vladimir.tudic@vuka.hr I.Meštrovića 10,kabinet M 116
Vučinić Zoran Prema e-mail dogovoru s predmetnim nastavnikom zokiv@net.hr -
Vulić Marinela Srijedom, 12:00 – 13:00 h ili
prema e-mail dogovoru s predmetnim nastavnikom
marinela.vulic@vuka.hr Trg J. J. Strossmayera 9,kabinet 314
Žakula Manuela Utorkom, 13:00 – 14:00 h ili
prema e-mail dogovoru s predmetnim nastavnikom
manuela.zakula@vuka.hr Trg J. J. Strossmayera 9,kabinet 314