O studiju

Redoviti stručni studij strojarstva za profil BACCALAUREUS (PRVOSTUPNIK) strojarstva

Stručni studij strojarstva redoviti je studij koji traje 6 semestara, a njegovim završetkom se stječe stručni naziv baccalaureus (prvostupnik) strojarstva,odgovarajućeg usmjerenja. Usmjerenje se odabire kod upisa u III. semestar studija, tako da svi studenti upisuju zajednički studij i opredjeljuju se prema interesima i potrebama nakon ispunjenih uvjeta za upis u II. godinu studija. U razredbenom postupku vrednuje se uspjeh u srednjoj školi i ocjene iz matematike i fizike.

Nakon postupka reakreditacije Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, izdalo je dopusnicu za nastavak izvođenja stručnog studija Strojarstva, 2009. godine (KLASA: UP/I-602-04/09-13/00045, Ur. broj: 533-07-09-0002). Sjedište Odjela je u ulici Ivana Meštrovića 10, Karlovac, gdje se nalaze specijalizirane predavaonice i kabineti nastavnika. Praktične vježbe se izvode u specijaliziranim praktikumima opremljenim najmodernijom opremom za metalografska  i mehanička ispitivanja materijala, pneumatiku i hidrauliku, elektrotehniku i elektroniku, automatsko upravljanje i robotiku, vibracije i dinamiku strojeva, strojnu obradu i praktikum za prototipnu proizvodnju na adresi Trg J. J. Strossmayera 9. Osim u praktikumima Veleučilišta, praktične vježbe održavaju se i u pogonima tvrtki iz područja strojogradnje u Karlovačkoj županiji, a manji dio na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu.

STUDIJSKI PROGRAM STRUČNOG STUDIJA STROJARSTVA

Usmjerenja: strojarske konstrukcije (SK) i proizvodno strojarstvo (PS)

Usporedivost s programima inozemnih visokih učilišta

Usvajanje dodatnih znanja struke danas je moguće jedino kroz dodatnu specijalizaciji tijekom studija s naglaskom na praktičkim znanjima, te kasnije u industriji kroz stalnu izobrazbu. Iskustva europskih visokih učilišta su takva da je osnovna praktična znanja za uključivanje u rad moguće usvojiti na 3-godišnjem preddiplomskom studiju, a specijalizaciju na 2-godišnjem diplomskom studiju.

Kao dobar model za Stručni studij strojarstva uzete su pojedine visoke stručne škole (FH = Fachhochshule) u Njemačkoj i Austriji koje su već uređene po Bolonjskom procesu, i to:

1. FH Reutlingen (Njemačka): Od 2003./2004. akad. godine ima studij strojarstva po modelu 3+2, tj. 3 godine za zvanje Bachelor of Science (prije Dipl.-Ing. FH) i nakon toga 2 godine za zvanje Master of Science in Mechanical Engineering.

2. FH Pikanfeld (Austrija, Burgenlad – Gradišće): Od 2004./2005. akad. godine ima također studij Upravljanje energijom i zaštitom prirode (Energie – und Umweltmanagement) po istom modelu kao i FH Reutlingen, s napomenom da na taj model prelaze svi stručni studiji u Austriji.

Kod prilagodbe Bolonjskom procesu te (i druge napr. FH Düsseldorf) visoke stručne škole napuštaju studij za profile Ing. (FH) i Dipl. Ing. (FH), te mijenjaju strukturu studija za profile Bachelor (FH) u 3-godišnjem i Master (FH) u 2-godišnjem trajanju.

Smjer: Proizvodno strojarstvo Tjedno opterećenje: predavanja (P) + vježbe (V) ~ ECTS bodova (E)
Stručni - 180 ECTS bodova I II III IV V VI
Kolegij P V E P V E P V E P V E P V E P V E
Matematika I 3 3 6
Mehanika I 2 2 5
Osnove elektrotehnike I 2 2 5
Nacrtna geometrija s tehn. crtanjem 2 2 5
Osnove informatike s primj. računala 2 2 4
Organizacijska psihologija 1 1 2
Strani jezik (Engleski ili Njemački) 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3
Matematika II 3 3 6
Mehanika II 2 2 5
Osnove elektrotehnike II 2 2 5
Materijali I 2 2 4
Tehnologija I 2 2 4
Čvrstoća I 2 1 3
Termodinamika I 2 2 4
Mehanika fluida I 2 2 4
Elementi strojeva I 2 2 5
Materijali II 2 2 4
Tehnologija II 2 2 4
Čvrstoća II 2 1 3
Konstruiranje računalom I 1 2 3
Organizacija i ekonomika poduzeća 2 1 3
Elementi strojeva II 2 2 5
Osnove automatske regulacije 2 2 5
Organizacija proizvodnje I 2 2 4
Obrada odvajanjem čestica 2 2 5
Oblikovanje deformiranjem 2 2 5
Osiguranje kvalitete 2 0 2
Poslovno pravo 2 0 2
Mjerna tehnika u strojarstvu 2 2 3
Projektiranje tehnoloških procesa 2 2 4
Obradni strojevi 2 2 5
Alati i naprave 2 2 4
Izborni kolegij I 2 2 5
Izborni kolegij II 2 2 5
Studentska praksa 0 16 20
Završni rad 0 10 10
Tjelesna i zdravstvena kultura 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0
Tjedno opterećenje 28 29 30 27 28 26
Izborni kolegiji P V E
Ispitivanje materijala 2 2 5
CAM i NC programiranje 2 2 5
Nekonvencionalni postupci obrade 2 2 5
Osnove robotike 2 2 5
Programski jezik Python 2 2 5
Smjer: Strojarske konstrukcije Tjedno opterećenje: predavanja (P) + vježbe (V) ~ ECTS bodova (E)
Stručni - 180 ECTS bodova I II III IV V VI
Kolegij P V E P V E P V E P V E P V E P V E
Matematika I 3 3 6
Mehanika I 2 2 5
Osnove elektrotehnike I 2 2 5
Nacrtna geometrija s tehn. crtanjem 2 2 5
Osnove informatike s primj. računala 2 2 4
Organizacijska psihologija 1 1 2
Strani jezik (Engleski ili Njemački) 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3
Matematika II 3 3 6
Mehanika II 2 2 5
Osnove elektrotehnike II 2 2 5
Materijali I 2 2 4
Tehnologija I 2 2 4
Čvrstoća I 2 1 3
Termodinamika I 2 2 4
Mehanika fluida I 2 2 4
Elementi strojeva I 2 2 5
Materijali II 2 2 4
Tehnologija II 2 2 4
Čvrstoća II 2 1 3
Konstruiranje računalom I 1 2 3
Organizacija i ekonomika poduzeća 2 1 3
Elementi strojeva II 2 2 5
Mehaničke konstrukcije I 2 2 5
Tehnologičnost konstrukcije 2 2 5
Osnove automatske regulacije 2 2 5
Konstruiranje računalom II 2 2 4
Osiguranje kvalitete 2 0 2
Poslovno pravo 2 0 2
Mjerna tehnika u strojarstvu 2 2 3
Mehaničke konstrukcije II 2 2 5
Hidraulički strojevi 2 2 4
Toplinski strojevi 2 2 4
Izborni kolegij I 2 2 5
Izborni kolegij II 2 2 5
Studentska praksa 0 16 20
Završni rad 0 10 10
Tjelesna i zdravstvena kultura (TZK) 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0
Tjedno opterećenje 28 29 30 27 28 26
Izborni kolegiji P V E
CAM i NC programiranje 2 2 5
Alati i naprave 2 2 5
Osnove robotike 2 2 5
Programski jezik Python 2 2 5
Nekonvencionalni postupci obrade 2 2 5