Stručno vijeće

Članovi Stručnog vijeća prema Odluci Stručnog vijeća broj:  940-131-1/2018. od 19.12.2018., odluci 1010-138-1/2019 od 11.07.2019., odluci 1260-163-3/2021. od 29.10.2021. i Odluka 1300-167-19/2021. sa 167.sjednice Stručnog vijeća održane 23.12.2021., Odluke 178-11-2022-1 sa 178. sjednice Stručnog vijeća, održane 27.10.2022.

1 Ivan Štedul prof. dekan, predsjedav. ivan.stedul(at)vuka.hr
2 Dr.sc. Mateja Petračić prodekan,član mateja.petracic(at)vuka.hr
3 Mr.sc. Vedran Vyroubal prodekan,član vedran.vyroubal(at)vuka.hr
4 Dr.sc. Slaven Lulić prodekan, član slaven.lulic(at)vuka.hr
5 Mr.sc. Marina Tevčić pročelnica odjela.,član marina.tevcic(at)vuka.hr
6 Dr.sc.Tomislav Dumić pročelnik odjela,član tomislav.dumic(at)vuka.hr
7 Doc.dr.sc. Marijana Blažić v.d.pročelnica odj.,član mblazic(at)vuka.hr
8 Dr.sc. Lidija Jakšić pročelnica odjela,član lidija.jaksic(at)vuka.hr
9 Dr.sc. Silvija Vitner Marković pročelnica odjela,član svmarkovic(at)vuka.hr
10 Dr.sc.Tihana Kostadin predstav.nast,član tihana.kostadin(at)vuka.hr
11 Marin Maras, dipl.ing predstav.nast.član marin.maras(at)vuka.hr
12 Dr.sc. Bojan Matijević predstav.nast.član bojan.matijevic(at)vuka.hr
13 Dr.sc. Krunoslav Pintur predstav.nast.,član krunoslav.pintur(at)vuka.hr
14 Dr.sc. Igor Peternel predstav.nast.član igor.peternel(at)vuka.hr
15 Marko Prahović prof. predstav.nast.,član marko.prahovic(at)vuka.hr
16 Dr.sc. Zvonimir Matusinović predstav.nast.,član zvonimir.matusinovic(at)vuka.hr
17 Davorka Rujevčan, mag.educ.philol.angl. predstav.nast.,član davorka.rujevcan(at)vuka.hr
18 Vedran Slijepčević dr.vet.med. predstav.nast.,član vedran.slijepcevic(at)vuka.hr
19 Dr.sc. Katica Sobo predstav.nast.,član katica.sobo(at)vuka.hr
20 Dr.sc. Adam Stančić predstav.nast.,član adam.stancic(at)vuka.hr
21 Tomislav Božić, dipl.ing predstav.nast.,član tomislav.bozic(at)vuka.hr
22 Sonja Eterović mag.educ.philol.germ. predstav.nast.,član sonja.eterovic(at)vuka.hr
23 Dr.sc. Jasna Halambek predstav.nast.,član jasna.halambek(at)vuka.hr
24 Dr.sc.Sandra Zavadlav predstav.nast.,član sandra.zavadlav(at)vuka.hr
25 Dr.sc. Goran Šarić predstav.nast.,član goran.saric(at)vuka.hr
26 Dr.sc. Dubravka Krivačić predstav.nast.,član dubravka.krivacic(at)vuka.hr
27 Dr.sc.Ines Cindrić predstav.nast.,član ines.cindric(at)vuka.hr
28 Dr.sc. Josip Hoster predstav.nast.,član josip.hoster(at)vuka.hr
29 Sanja Arapović predstav.Rad.vijeća.član sanja.arapovic(at)vuka.hr
30 Marin Katić predstav.stud.član marinkatic9(at)gmail.com
31 Zvonimir Kralj predstav.stud.član zvonimir.kralj15(at)gmail.com
32 Maja Trečić predstav.stud.član vermilnekretnine.maja(at)gmail.com
33 Karlo Tukac predstav.stud.član karlo.tukac5(at)gmail.com
34 Rene Biturajac predstav.stud.član rene.biturajac2(at)gmail.com