Sustav kvalitete

Kontakt

Trg J.J. Strossmayera 9, Karlovac 47000, Hrvatska

Tel : +385/(0)47/843-562

e-mail: uzok(at)vuka.hr


Sustav osiguravanja kvalitete

Veleučilište teži ostvarivanju najviših standarda kvalitete u području visokoškolskog obrazovanja. Veleučilište u Karlovcu sa svojim nastavnim, stručnim i znanstvenim kapacitetima želi udovoljiti svim potrebama studenata, zaposlenika te široj društvenoj zajednici.

Veleučilište provodi kontinuirano poboljšavanje sustava osiguravanja kvalitete na temelju ESG, nacionalnih i veleučilišnih kriterija (normi) uz promoviranje aktivne uloge svih organizacijskih jedinica te aktivno poticanje angažiranosti studenata u sustavu osiguravanja kvalitete. Veleučilište kontinuirano usklađuje svoje poslovanje sa zakonskim zahtjevima.

U centar svih aktivnosti postavili smo studente i njihove buduće poslodavce te nam je njihovo mišljenje presudno u cilju poboljšavanja sustava upravljanja i osiguravanja kvalitete. U prepoznavanju njihovog mišljenja nastojimo i nadići njihova očekivanja.

Svoje obveze Veleučilište ostvaruje na suvremenim spoznajama struke, kompetentnom i stručnom nastavnom osoblju, raspoloživim resursima za rad, suvremeno koncipiranim studijskim programima te načelima visokoškolskog obrazovanja.

U cilju dostizanja izvrsnosti i postavljanja Veleučilišta na mjesto moderne visokoškolske ustanove, surađujemo sa svim bliskim visokim učilištima te fakultetima, sličnim institucijama i gospodarskim subjektima na kontinuiranom poboljšavanju nastavnih procesa i programa te na harmonizaciji i usklađivanju nastavnih planova i programa po principu Bolonjske deklaracije i ESG standarda.

Politika kvalitete je okvir za postavljanje, provedbu i provjeru ciljeva kvalitete.

Svi zaposlenici Veleučilišta upoznati su s politikom kvalitete, oni je prihvaćaju, razumiju i primjenjuju kroz svoje svakodnevne aktivnosti, a sve sa ciljem produkcije što kvalitetnijih studenata spremnih za tržište rada.

Strategiju i politiku poslovanja podredili smo ostvarenju ovih ciljeva, a sadašnjim i budućim studentima, njihovim poslodavcima i poslovnim partnerima želimo dati uvjerenje da smo im pouzdan partner kroz našu kvalitetnu uslugu visokoškolskog obrazovanja.