Studentski zbor

Studentski zbor je nestranačko, nezavisno i nepolitičko demokratsko tijelo svih studenata Veleučilišta, kojem je zadaća štititi interese studenata, promicati njihova prava, te sudjelovati u svim tijelima Veleučilišta čije se odluke direktno ili indirektno odnose na studente. Studentski zbor bira se na demokratskim izborima, svakih dvije godine, a na izborima se bira minimalno onoliko predstavnika koliko je studenata članova u Stručnom vijeću Veleučilišta. Studentski zbor je sastavljen od nekoliko tijela, a to su Predsjednik Studentskog zbora, njegov zamjenik, te studentski Pravobranitelj. Osim zaštite interesa studenata, zadaća Studentskog zbora je promicati, pomagati i financirati nastavne i izvannastavne studentske inicijative i aktivnosti, te omogućiti adekvatnu infrastrukturu i podršku za studentske ideje i aktivnosti.

Članovi Studentskog zbora: 

Marin Katić - Predsjednik SZVUK - marinkatic(at)gmail.com

Zvonimir Kralj - Zamjenik predsjednika

Maja Trečić - Studentska pravobraniteljica

Karlo Tukac

Robert Zagorac

Rene Biturajac

Karlo Jušić

Juraj Crnčan

 

Predstavnici studenata u Stručnom vijeću Veleučilišta:

Marin Katić - Predsjednik SZVUK

Zvonimir Kralj - Zamjenik predsjednika

Maja Trečić - Studentska pravobraniteljica

Karlo Tukac

Robert Zagorac

Rene Biturajac

E-mail Studentskog zbora glasi: studentski.zbor(at)vuka.hr