Referada

Adresa:Trg Josipa Jurja Strossmayera 9, 47000 Karlovac

Kontakt tel.:

047/843-510

047/843-511

047/843-580

 

fax.: 047/843-579, E-mail adresa: referada(at)vuka.hr

Uredovno radno vrijeme

Ponedjeljak - Petak od 09:00 do 12:00
Srijedom od 09:00 do 12:00 i od 15:00 do 18:00

Studentske opće poslove za sve odjele Veleučilišta u Karlovcu vodi Studentska referada.

  • pruža sve informacije o studijima, razredbenom postupku i upisima

  • zaprima prijave za upise, provodi razredbeni postupak i vrši upise

  • zaprima zahtjeve studenata za prijelaze na studije Veleučilišta

  • uspostavlja dosje studenata i vrši unos u matičnu knjigu i ISVU sustav

  • izdaje potvrde studentima vezano za njihov status ,prijepise ocjena

  • zaprima zamolbe studenata i prosljeđuje nadležnim tijelima Veleučilišta

  • zaprima prijave i provodi pripremni postupak za završne i diplomske ispite

  • provodi odluke dekana, prodekana za nastavu, tajnika i Stručnog vijeća vezano za studiranje na Veleučilištu

  • priprema i organizira svečane promocije diplomiranih studenata

Rukovoditelj studentske referade:

Rukovoditelj studentske referade: Zinka Mikešić  Skukan, struč.spec.oec.

Referenti:

Barica Jurković, Tel.: 047/843-580, e-mail: barica.jurkovic(at)vuka.hr

Natalija Kusanić, Tel. 047/843-511, e-mail: natalija.kusanic(at)vuka.hr

Sanja Arapović, Tel. 047/843-511, e-mail: sanja.arapovic(at)vuka.hr

Dokumenti za preuzimanje