Sport

SPORT NA VELEUČILIŠTU U KARLOVCU

Sportska udruga Veleučilišta u Karlovcu je udruga svih studenata Veleučilišta u Karlovcu, bez obzira na godinu, stručni studij, ili način studiranja. Udruga je osnovana sukladno Zakonu o sportu radi zadovoljavanja potreba studenata za organiziranim natjecanjem i bavljenjem sportsko rekreacijskim aktivnostima.

Cilj i zadatak Udruge je promicanje, unapređenje, omasovljenje i organizirani razvitak sporta na Veleučilištu u Karlovcu.

Područje djelovanja sukladno ciljevima su sport, sudjelovanje u sportskim natjecanjima, sportska rekreacija, organiziranje i provođenje sportskih natjecanja i sportskih priredbi.

Članovi mogu biti studenti i zaposlenici Veleučilišta u Karlovcu, ali i svi oni koji žele svojim idejama i stručnošću doprinositi Veleučilišnom sportskom životu.

SUVUK je osnovan 25.03.2004.god

Predsjednik: Marko Prahović, prof.,v.pred
Adresa: I. Meštrovića 10/ 47 000 Karlovac
Tel/faks: 047/843 525 /102
Web: http://www.vuka.hr/index.php?id=26

Facebook: Sportska udruga Veleučilišta u Karlovcu