Nastavnici

Nastavnik/suradnik Vrijeme Kabinet - I. Meštrovića 10
Birkić, Draženka četvrtkom, 15:30 - 17:30  uz prethodnu najavu na mail: dbirkic@vuka.hr Trg J.J. Strossmayera 9, soba 122
Božić, Tomislav ponedjeljkom, 12:00 - 14:00 M 113
Cibulka, Mirjana srijedom, 11:00-12:00 Trg J.J.Strossmayera 9, soba 212
Ciglar, Damir petkom,  11:15 - 12:45 M 002
Cindrić, Ines ponedjeljkom, 12:00 - 14:00 Trg J.J. Strossmayera 9, soba 113
Čović, Berislav četvrtkom, 15:30 - 17:00 ili putem e-maila u bilo kojem terminu M 002
Fehervari, Tamara ponedjeljkm, 8:00-9:30 M 005
Groš, Josip srijedom, 09:00 - 11:00 M 120 
Halambek, Jasna srijedom, 10:30 - 12:00 Trg J.J. Strossmayera 9, soba 113
Hoster, Josip ponedjeljkom, 13:00 - 14:00; petak 13:30 - 14:30 M 001
Kirin, Anamarija utorkom, 11:15 - 12:45 M 110
Korbar, Radoslav utorkom, 09:30 - 11:00 M 117
Kostadin, Tihana utorkom, 10:00-11:30 M 114
Kotarski, Denis petkom, 09:45 - 11:15 UAV Lab - P6
Krivačić, Dubravka utorkom, 09:00 - 10:30 Trg J.J. Strossmayera 9, soba 101
Lorković, Nenad ponedjeljakom, 16:30 - 18:30  M 001
Luić, Ljerka ponedjeljkom, 18:00 - 19:30 M 113
Lulić, Slaven srijedom, 12:00 - 13:30 ili dogovor putem e-maila slaven.lulic@vuka.hr M 110
Maras, Marin utorkom, 12:00 - 13:30 M 003
Medić, Srđan utorkom, 13:00 - 14:30 M 120
Mihalić, Tihomir ponedjeljkom, 14:00 - 15:00 M 118
Mikulec Rogić, Maja utorkom, 11:20 - 12:05, srijedom10:30 - 11:15 - Trg J. J. Strossmayera 9, kabinet 212; I. Meštovića 10 - po dogovoru M 002
Mustapić, Nenad srijedom, 10:00 - 11:30 M 119
Prahović, Marko ponedjeljkm, 8:00-9:30 M 005
Stančić, Adam utorkom, 10:00 - 11:30 ili prema dogovoru putem e-maila adam.stancic@vuka.hr M 109
Šančić, Tomislav četvrtkom, 12:30-14:00 M 002
Šimunić, Nikola utorkom, 08:00 - 09:30 M 107
Tevčić, Marina utorkom, 09:00 - 10:30 M 115
Tudić, Vladimir ponedjeljkom, 12:15 - 13:50 M 116
Udiljak, Toma četvrtkom, 13:00 - 14:30 uz prethodnu najavu na e-mail toma.udiljak@fsb.hr M 002
Vidović, Maja prije predavanja uz prethodnu najavu na e-mail maja.vidovic.hr@gmail.com M 002
Vukovojac, Miroslav ponedjeljkom, 13:00 - 14:30 M 111
Vyroubal, Vedran utorkom, 10:00 – 11:00 M 109
Zanki, Marin prema dogovoru uz prethodnu najavu na e-mail marin.zanki@gmail.com M 002
Žugčić, Filip petkom, 09:00 - 10:30 M 110