Centar za podršku studentima s invaliditetom

Ravnopravan pristup obrazovanju i svim infrastrukturnim sadržajima Veleučilišta u Karlovcu omogućen je studentima i drugim osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti kroz dosad provedene aktivnosti uređenja prostornih kapaciteta Veleučilišta. Prilagođeni su prilazi, sanitarni čvorovi, osigurana parkirna mjesta i izgrađeno dizalo.

O CENTRU

Nastojanje Veleučilišta u Karlovcu da pruži potporu studentima s invaliditetom u nošenju s izazovima svakodnevnog studentskog života, nastavljeno je i potpisivanjem pilot-programskih ugovora u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta 17. prosinca 2012. godine. Nacrtom ugovora utvrđeni su opći i posebni ciljevi koji služe ostvarenju najvećih mogućih poboljšanja u sustavu nastave i studija u Republici Hrvatskoj. Svaka je institucija ovisno o svom interesu samostalno donosila odluke o ciljevima koje želi ostvariti u trogodišnjem razdoblju. Veleučilište u Karlovcu je sukladno razvojnoj strategiji i raspoloživim resursima odabralo tri opća i jedan posebni cilj, a jedan od općih ciljeva je:

  • olakšanje pristupa studiju i potpora pri studiju za studente s invaliditetom.

Veleučilište u Karlovcu je odmah po potpisivanju Ugovora započelo s provedbom planiranih aktivnosti pa je 15. veljače 2013. godine osnovan Centar za podršku studentima s invaliditetom.

Konstituirano Koordinacijsko tijelo Centra za podršku studentima s invaliditetom čine:

  • predstavnik Veleučilišta u Karlovcu – dr. sc. Denis Kotarski

  • predstavnik Studentskog zbora – Matea Kuzel

  • predstavnik Saveza udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije – Marica Poljančić

Koordinacijsko tijelo Centra za podršku studentima s invaliditetom stručno je tijelo sa zadaćom kreiranja planova, priroriteta i aktivnosti Centra, a temeljne zadaće Centra za podršku studentima s invaliditetom su:

  • praćenje potreba studenata s invaliditetom s ciljem poboljšanja uvjeta studiranja,

  • osiguravanje kvalitetnog pristupa visokom obrazovanju studentima s invaliditetom na Veleučilištu u Karlovcu kroz zadovoljavanje njihovih obrazovnih i socijalno-psiholoških potreba,

  • organiziranje svih vrsta pomoći studentima s invaliditetom tijekom studija (pravna, psihološka pomoć, pomoć u obavljanju svakodnevnih aktivnosti, stručna pomoć u vezi sa studijima i sl.),

  • unapređivanje međunarodne suradnje i razmjene studenata s invaliditetom.

POTPORA ZA STUDENTE S INVALIDITETOM

Svi sadašnji i budući studenti s invaliditetom na Veleučilištu u Karlovcu imaju pravo na asistenta (studenta ili volontera) kao pomoć u obavljanju svakodnevnih aktivnosti tijekom studiranja. Asistente za studente s invaliditetom angažira i koordinira njihov rad Koordinacijsko tijelo Centra.

Sve potrebne informacije i podršku studenti s invaliditetom mogu dobiti e-mailom: centar.osi(at)vuka.hr