Ured za međunarodnu suradnju i projekte

Adresa:Trg Josipa Jurja Strossmayera 9, 47000 Karlovac

Prodekan za stručni, znanstveni rad i međunarodnu suradnju Mr. sc. Vedran Vyroubal, viši predavač, tel: 047/843-525/110 , fax.: 047/843-526 e-pošta: vedran.vyroubal(at)vuka.hr

Erasmus koordinator:  mr.sc. Ivana Varičak, viši predavač, 047/843-541, e-mail: ivana.grgat(at)vuka.hr

Viši stručni referent: Maja Mikšić, struč.spec.oec., 047/843-562, e-mail: maja.miksic(at)vuka.hr

 

Administrator projekata MEASURES i SNAGA VJEŠTINA, Mirna Protulipac, ,  tel.: 047/843-562, e-mail: mirna.protulipac(at)vuka.hr

Administrativna voditeljica projekta SIRENA _Modifikacija procesa zrenja sira i razvoj proizvoda na bazi sirutke, Emina Grčić, mag.oec., tel.:047/843-562, e-mail: emina.grcic(at)vuka.hr

Administrativna voditeljica projekta ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ SPECIJALIZIRANIH MULTIROTORNIH BESPILOTNIH LETJELICA, Sanja Belobaba, mag.eu.posl.stud., , tel.:047/843-562, e-mail: sanja.belobaba(at)vuka.hr

Na vrh