Ispitni rokovi

Raspored nije konačan i podložan je promjenama - sve eventualne promjene bit će obznanjene na oglasnoj ploči i www.vuka.hr.

Ispiti se prijavljuju pomoću studomata.

Rok za prijavu ispita je minimalno 8 dana ranije (ne računajući dane vikenda).

Rok za odjavu ispita je najkasnije 24 sata prije ispita (ne računajući dane vikenda).

Kolokviji iz kolegija: strani jezik, primjenjena zoologija, anatomija i fiziologija životinja, proizvodnja hrane i hranidba dviljači i bolesti divljači i dalje se prijavljuju putem prijavnica (žuta prijavnica).

Navedenu prijavu kolokvija moguće je realiziratii pomoću fax.uređaja (047/843-579), uz uvjet da na ispit ponesete ovjerenu orginal prijavnicu.

Raspored nije konačan i podložan je promjenama - sve eventualne promjene bit će obznanjene na oglasnoj ploči i www.vuka.hr.

Kolegij 2022 Studeni 2022 Prosinac 2023 Siječanj 2023 Veljača  2023 Ožujak 2023 Travanj 2023 Svibanj 2023 Lipanj 2023 Srpanj 2023 Kolovoz 2023 Rujan
Matematika  - redovni 23.11. u 15:00     01.02. u 15:00 i 15.02. u 15:00   26.04. u 15:00   28.06. u 15:00 12.07. u 15:00 23.08. u 15:00 06.09. u 15:00
Matematika - izvanredni 23.11. u 15:00     01.02. u 15:00 i 15.02. u 15:00   26.04. u 15:00   28.06. u 15:00 12.07. u 15:00 23.08. u 15:00 06.09. u 15:00
Poslovno komuniciranje - redovni 21.11. u 16:00   30.01. u 16:00 13.02. u 16:00   24.04. u 16:00   19.06. u 16:00 03.07. u 16:00 21.08. u 16:00 04.09. u 16:00
Poslovno komuniciranje - izvanredni   21.11. u 16:00   30.01. u 16:00 13.02. u 16:00   24.04. u 16:00   19.06. u 16:00 03.07. u 16:00 21.08. u 16:00 04.09. u 16:00
Opća i anorganska kemija - redovni - ispiti se održavaju u kemijskom laboratoriju 23.11. u 11:00     07.02. u 11:00 i 21.02. u 11:00   25.04. u 11:00   20.06. u 11:00 04.07. u 11:00 29.08. u 11:00 12.09. u 11:00
Opća i anorganska kemija - izvanredni - ispiti se održavaju u kemijskom laboratoriju 23.11. u 11:00     21.02. u 11:00 07.03. u 11:00 25.04. u 11:00   20.06. u 11:00 04.07. u 11:00 29.08. u 11:00 12.09. u 11:00
Primjena računala - redovni 22.11. u 16:30     07.02. u 16:30 i 21.02. u 16:30   25.04. u 16:30   20.06. u 16:30 04.07. u 16:30 29.08. u 16:30 12.09. u 16.30
Primjena računala - izvanredni 22.11. u 17:00     07.02. u 17:00 i 21.02. u 17:00   25.04. u 17:00   20.06. u 17:00 04.07. u 17:00 29.08. u 17:00 12.09. u 17:00
Tloznanstvo - redovni 22.11. u 10:00   31.01. u 10:00 14.02. u 10:00   25.04. u 10:00   20.06. u 10:00 04.07. u 10:00 29.08. u 10:00 12.09. u 10:00
Tloznanstvo - izvanredni 22.11. u 10:00   31.01. u 10:00 14.02. u 10:00   25.04. u 10:00   20.06. u 10:00 04.07. u 10:00 29.08. u 10:00 12.09. u 10:00
Opća biologija - redovni 23.11. u 17:00     01.02. u 17:00 i 15.02. u 17:00   26.04. u 17:00   28.06. u 17:00 12.07. u 17:00 30.08. u 17:00 13.09. u 17:00
Opća biologija - izvanredni 23.11. u 17:00     01.02. u 17:00 i 15.02. u 17:00   26.04. u 17:00   28.06. u 17:00 12.07. u 17:00 30.08. u 17:00 13.09. u 17:00
Primjenjena zoologija I. - redovni 24.11 u 10:00     06.02. u 10:00 i 20.02. u 10:00   24.04. u 10:00   19.06. u 10:00 03.07. u 10:00 28.08. u 10:00 11.09. u 10:00
Primjenjena zoologija I. - izvanredni 24.11 u 10:00     06.02. u 10:00 i 20.02. u 10:00 09.03. u 10:00 24.04. u 10:00   19.06. u 10:00 03.07. u 10:00 28.08. u 10:00 11.09. u 10:00
Anatomija i fiziologija životinja I. - redovni 21.11. u 10:00                    
Anatomija i fiziologija životinja I. - izvanredni 21.11. u 10:00                    
Engleski jezik I. - redovni 23.11. u 13:00     01.02. u 11:00 i 15.02. u 11:00   26.04. u 11:00   21.06. u 11:00 05.07. u 11:00 23.08. u 11:00 06.09. u 11:00
Engleski jezik I. - izvanredni 22.11. u 16:00   31.01. u 16:00 13.02. u 16:00   25.04. u 16:00   20.06. u 16:00 04.07. u 16:00 22.08. u 16:00 05.09. u 16:00
Njemački jezik I. - redovni 23.11. u 18:00     08.02. u 18:00 i 22.02. u 18:00   27.04. u 18:00   28.06. u 18:00 12.07. u 18:00 30.08. u 18:00 13.09. u 18:00
Njemački jezik I- izvanredni 23.11. u 18:00     08.02. u 18:00 i 22.02. u 18:00   27.04. u 18:00   28.06. u 18:00 12.07. u 18:00 30.08. u 18:00 13.09. u 18:00
Primjenjena zoologija II. - redovni 24.11 u 10:00     06.02. u 10:00 i 20.02. u 10:00   24.04. u 10:00   19.06. u 10:00 03.07. u 10:00 28.08. u 10:00 11.09. u 10:00
Primjenjena zoologija II. - izvanredni 24.11 u 10:00     06.02. u 10:00 i 20.02. u 10:00   24.04. u 10:00   19.06. u 10:00 03.07. u 10:00 28.08. u 10:00 11.09. u 10:00
Anatomija i fiziologija životinja II. - redovni 21.11. u 10:00                    
Anatomija i fiziologija životinja II. - izvanredni 21.11. u 10:00                    
Statistika - redovni 23.11. u 15:00     01.02. u 15:00 i 15.02. u 15:00   26.04. u 15:00   28.06. u 15:00 12.07. u 15:00 23.08. u 15:00 06.09. u 15:00
Statistika - izvanredni 23.11. u 15:00     01.02. u 15:00 i 15.02. u 15:00   26.04. u 15:00   28.06. u 15:00 12.07. u 15:00 23.08. u 15:00 06.09. u 15:00
Opća ekologija i zooekologija - redovni 23.11. u 17:00   01.02. u 17:00 i 15.02. u 17:00   26.04. u 17:00   28.06. u 17:00 12.07. u 17:00 30.08. u 17:00 13.09. u 17:00
Opća ekologija i zooekologija - izvanredni 23.11. u 17:00   01.02. u 17:00 i 15.02. u 17:00   26.04. u 17:00   28.06. u 17:00 12.07. u 17:00 30.08. u 17:00 13.09. u 17:00
Organska kemija i biokemija - redovni - ispiti se održavaju u kemijskom laboratoriju 22.11. u 10:00     07.02. u 11:00 i 22.02. u 11:00   25.04. u 10:00   28.06. u 17:00 12.07. u 17:00 31.08. u 17:00 14.09. u 17:00
Organska kemija i biokemija - izvanredni - ispiti se održavaju u kemijskom laboratoriju 22.11. u 10:00     07.02. u 11:00 i 22.02. u 11:00   25.04. u 10:00   28.06. u 17:00 12.07. u 17:00 31.08. u 17:00 14.09. u 17:00
Geobotanika - redovni 21.11 u 15:00     06.02. u 15:00 i 20.02. u 15:00   24.04. u 15:00   26.06. u 15:00 10.07. u 15:00 28.08. u 15:00 11.09. u 15:00
Geobotanika - izvanredni 21.11 u 15:00     06.02. u 15:00 i 20.02. u 15:00   24.04. u 15:00   26.06. u 15:00 10.07. u 15:00 28.08. u 15:00 11.09. u 15:00
Uzgoj šuma - redovni 21.11 u 15:00     06.02. u 15:00 i 20.02. u 15:00   24.04. u 15:00   26.06. u 15:00 10.07. u 15:00 28.08. u 15:00 11.09. u 15:00
Uzgoj šuma - izvanredni 21.11 u 15:00     06.02. u 15:00 i 20.02. u 15:00   24.04. u 15:00   26.06. u 15:00 10.07. u 15:00 28.08. u 15:00 11.09. u 15:00
Proizvodnja hrane i hranidba divljači I. - redovni 22.11. u 10:00   31.01. u 10:00 14.02. u 10:00   25.04. u 10:00   20.06. u 10:00 04.07. u 10:00 29.08. u 10:00 12.09. u 10:00
Proizvodnja hrane i hranidba divljači I. - izvanredni 22.11. u 10:00   31.01. u 10:00 14.02. u 10:00   25.04. u 10:00   20.06. u 10:00 04.07. u 10:00 29.08. u 10:00 12.09. u 10:00
Proizvodnja hrane i hranidba divljači II. - redovnii 22.11. u 10:00   31.01. u 10:00 14.02. u 10:00   25.04. u 10:00   20.06. u 10:00 04.07. u 10:00 29.08. u 10:00 12.09. u 10:00
Proizvodnja hrane i hranidba divljači II. - izvanredni 22.11. u 10:00   31.01. u 10:00 14.02. u 10:00   25.04. u 10:00   20.06. u 10:00 04.07. u 10:00 29.08. u 10:00 12.09. u 10:00
Uređivanje šuma - redovni 21.11 u 15:00     06.02. u 15:00 i 20.02. u 15:00   24.04. u 15:00   26.06. u 15:00 10.07. u 15:00 28.08. u 15:00 11.09. u 15:00
Uređivanje šuma - izvanredni 21.11 u 15:00     06.02. u 15:00 i 20.02. u 15:00   24.04. u 15:00   26.06. u 15:00 10.07. u 15:00 28.08. u 15:00 11.09. u 15:00
Uzgoj krupne divljači - redovni 23.11. u 10:00                    
Uzgoj krupne divljači - izvanredni 23.11. u 10:00                    
Tehničko skiciranje - redovni 22.11. u 10:00   31.01. u 10:00 14.02. u 10:00   25.04. u 10:00   20.06. u 10:00 04.07. u 10:00 29.08. u 10:00 12.09. u 10:00
Tehničko skiciranje - izvanredni 22.11. u 10:00   31.01. u 10:00 14.02. u 10:00   25.04. u 10:00   20.06. u 10:00 04.07. u 10:00 29.08. u 10:00 12.09. u 10:00
Uvod u ekonomiju - redovni 22.11. u 17:00   31.01. u 17:00 14.02. u 17:00   25.04. u 17:00   20.06. u 17:00 04.07. u 17:00 29.08. u 17:00 12.09. u 17:00
Uvod u ekonomiju - izvanredni 22.11. u 17:00   31.01. u 17:00 14.02. u 17:00   25.04. u 17:00   20.06. u 17:00 04.07. u 17:00 29.08. u 17:00 12.09. u 17:00
Bolesti divljači I - redovni 21.11. u 10:00                    
Bolesti divljači I. - izvanredni 21.11. u 10:00                    
Engleski jezik II - redovni 23.11. u 13:00     01.02. u 11:00 i 15.02. u 11:00   26.04. u 11:00   21.06. u 11:00 05.07. u 11:00 23.08. u 11:00 06.09. u 11:00
Engleski jezik II. - izvanredni 22.11. u 16:00   31.01. u 16:00 13.02. u 16:00   25.04. u 16:00   20.06. u 16:00 04.07. u 16:00 22.08. u 16:00 05.09. u 16:00
Njemački jezik II - redovni 23.11. u 18:00     08.02. u 18:00 i 22.02. u 18:00   27.04. u 18:00   28.06. u 18:00 12.07. u 18:00 30.08. u 18:00 13.09. u 18:00
Njemački jezik II. - izvanredni 23.11. u 18:00     08.02. u 18:00 i 22.02. u 18:00   27.04. u 18:00   28.06. u 18:00 12.07. u 18:00 30.08. u 18:00 13.09. u 18:00
Lovačko oružje - redovni 22.11. u 15:00     07.02. u 15:00 i 28.02. u 15:00   25.04. u 15:00   13.06. u 16:00 04.07. u 15:00   05.09. u 15:00 i 26.09. u 15:00
Lovačko oružje - izvanredni 22.11. u 15:00     07.02. u 15:00 i 28.02. u 15:00   25.04. u 15:00   13.06. u 16:00 04.07. u 15:00   05.09. u 15:00 i 26.09. u 15:00
Lovna kinologija - redovni 22.11. u 10:00   31.01. u 10:00 14.02. u 10:00   25.04. u 10:00   20.06. u 10:00 04.07. u 10:00 29.08. u 10:00 12.09. u 10:00
Lovna kinologija - izvanredni 22.11. u 10:00   31.01. u 10:00 14.02. u 10:00   25.04. u 10:00   20.06. u 10:00 04.07. u 10:00 29.08. u 10:00 12.09. u 10:00
Neinvazivne metode praćenja divljih životinja - redovni 24.11 u 10:00     06.02. u 10:00 i 20.02. u 10:00   24.04. u 10:00   19.06. u 10:00 03.07. u 10:00 28.08. u 10:00 11.09. u 10:00
Neinvazivne metode praćenja divljih životinja - izvanredni 24.11 u 10:00     06.02. u 10:00 i 20.02. u 10:00   24.04. u 10:00   19.06. u 10:00 03.07. u 10:00 28.08. u 10:00 11.09. u 10:00
Ugrožena staništa Republike Hrvatske - redovni 23.11. u 17:00     01.02. u 17:00 i 15.02. u 17:00   26.04. u 17:00   28.06. u 17:00 12.07. u 17:00 30.08. u 17:00 13.09. u 17:00
Ugrožena staništa Republike Hrvatske - izvanredni 23.11. u 17:00     01.02. u 17:00 i 15.02. u 17:00   26.04. u 17:00   28.06. u 17:00 12.07. u 17:00 30.08. u 17:00 13.09. u 17:00
Bolesti divljači II - redovni 21.11. u 10:00                    
Bolesti divljači II. - izvanredni 21.11. u 10:00                    
Uređivanje lovišta - redovni 22.11. u 10:00   31.01. u 10:00 14.02. u 10:00   25.04. u 10:00   20.06. u 10:00 04.07. u 10:00 29.08. u 10:00 12.09. u 10:00
Uređivanje lovišta - izvanredni 22.11. u 10:00   31.01. u 10:00 14.02. u 10:00   25.04. u 10:00   20.06. u 10:00 04.07. u 10:00 29.08. u 10:00 12.09. u 10:00
Lovljenje divljači i lovačka etika - redovni 22.11. u 10:00   31.01. u 10:00 14.02. u 10:00   25.04. u 10:00   20.06. u 10:00 04.07. u 10:00 29.08. u 10:00 12.09. u 10:00
Lovljenje divljači i lovačka etika - izvanredni 22.11. u 10:00   31.01. u 10:00 14.02. u 10:00   25.04. u 10:00   20.06. u 10:00 04.07. u 10:00 29.08. u 10:00 12.09. u 10:00
Pravni propisi u lovstvu i zaštiti prirode - redovni 22.11. u 10:00   31.01. u 10:00 14.02. u 10:00   24.04. u 18:00   26.06. u 18:00 10.07. u 18:00 28.08. u 18:00 11.09. u 18:00
Pravni propisi u lovstvu i zaštiti prirode - izvanredni 22.11. u 10:00   31.01. u 10:00 14.02. u 10:00   24.04. u 18:00   26.06. u 18:00 10.07. u 18:00 28.08. u 18:00 11.09. u 18:00
Zaštita prirode - redovni 23.11. u 17:00     01.02. u 17:00 i 15.02. u 17:00   26.04. u 17:00   28.06. u 17:00 12.07. u 17:00 30.08. u 17:00 13.09. u 17:00
Zaštita prirode - izvanredni 23.11. u 17:00     01.02. u 17:00 i 15.02. u 17:00   26.04. u 17:00   28.06. u 17:00 12.07. u 17:00 30.08. u 17:00 13.09. u 17:00
Zaštita okoliša i gospodarenje otpadom - redovni 25.11. u 10:00   30.01. u 09:00 13.02. u 09:00   24.04. u 09:00   19.06. u 09:00 03.07. u 09:00   01.09. u 09:00 i 15.09. u 09:00
Zaštita okoliša i gospodarenje otpadom - izvanredni 25.11. u 10:00   30.01. u 09:00 13.02. u 09:00   24.04. u 09:00   19.06. u 09:00 03.07. u 09:00   01.09. u 09:00 i 15.09. u 09:00
Uzgoj sitne divljači - redovni 23.11. u 10:00                    
Uzgoj sitne divljači - izvanredni 23.11. u 10:00                    
Protupožarna zaštita u prirodi - redovni 21.11 u 15:00     06.02. u 15:00 i 20.02. u 15:00   24.04. u 15:00   26.06. u 15:00 10.07. u 15:00 28.08. u 15:00 11.09. u 15:00
Protupožarna zaštita u prirodi - izvanredni 21.11 u 15:00     06.02. u 15:00 i 20.02. u 15:00   24.04. u 15:00   26.06. u 15:00 10.07. u 15:00 28.08. u 15:00 11.09. u 15:00
Odgovorni turizam - redovni 23.11. u 16:00     02.02. u 16:00 i16.02. u 16:00   27.04. u 16:00   19.06. u 16:00 03.07. u 16:00   01.09. u 16:00 i 15.09. u 16:00
Odgovorni turizam - izvanredni 23.11. u 16:00     02.02. u 16:00 i16.02. u 16:00   27.04. u 16:00   19.06. u 16:00 03.07. u 16:00   01.09. u 16:00 i 15.09. u 16:00
Upravljanje zaštićenim područjima - redovni 23.11. u 15:00     01.02. u 15:00 i 15.02. u 15:00   26.04. u 15:00   28.06. u 15:00 12.07. u 15:00 30.08. u 15:00 13.09. u 15:00
Upravljanje zaštićenim područjima - izvanredni 23.11. u 15:00     01.02. u 15:00 i 15.02. u 15:00   26.04. u 15:00   28.06. u 15:00 12.07. u 15:00 30.08. u 15:00 13.09. u 15:00
Ocjenjivanje trofeja divljači - redovni 22.11. u 10:00   31.01. u 10:00 14.02. u 10:00   25.04. u 10:00   20.06. u 10:00 04.07. u 10:00 29.08. u 10:00 12.09. u 10:00
Ocjenjivanje trofeja divljači - izvanredni 22.11. u 10:00   31.01. u 10:00 14.02. u 10:00   25.04. u 10:00   20.06. u 10:00 04.07. u 10:00 29.08. u 10:00 12.09. u 10:00
Kartografija i orjentacija - redovni 24.11. u 16:00     02.02. u 16:00 i 16.02. u 16.00   27.04. u 16:00   19.06. u 16.00 03.07. u 16.00 28.08. u 16:00 11.09. u 16:00
Kartografija i orijentacija - izvanredni 24.11. u 16:00     02.02. u 16:00 i 16.02. u 16.00   27.04. u 16:00   19.06. u 16.00 03.07. u 16.00 28.08. u 16:00 11.09. u 16:00
Bioetika - redovni 23.11. u 17:00     01.02. u 17:00 i 15.02. u 17:00   26.04. u 17:00   20.06. u 17:00 12.07. u 17:00 30.08. u 17:00 30.09. u 17:00
Bioetika - izvanredni 23.11. u 17:00     01.02. u 17:00 i 15.02. u 17:00   26.04. u 17:00   20.06. u 17:00 12.07. u 17:00 30.08. u 17:00 30.09. u 17:00
Etologija - redovni 15.11. u 11:30     03.02. u 11:30 i 17.02. u 11:30   28.04. u 11:30   30.06. u 11:30 14.07. u 11:30   01.09. u 11:30 i 15.09. u 11:30
Etologija - izvanredni 15.11. u 11:30     03.02. u 11:30 i 17.02. u 11:30   28.04. u 11:30   30.06. u 11:30 14.07. u 11:30   01.09. u 11:30 i 15.09. u 11:30
Manipulativni zahvati na divljači - redovni 24.11 u 10:00     06.02. u 10:00 i 20.02. u 10:00   24.04. u 10:00   19.06. u 10:00 03.07. u 10:00 28.08. u 10:00 11.09. u 10:00
Manipulativni zahvati na divljači - izvanredni 24.11 u 10:00     06.02. u 10:00 i 20.02. u 10:00 09.03. u 10:00 24.04. u 10:00   19.06. u 10:00 03.07. u 10:00 28.08. u 10:00 11.09. u 10:00
Stručna praksa - redovni 23.11. u 10:00                    
Stručna praksa - izvanredni 23.11. u 10:00                    
KOLOKVIJ                      
Pravni propisi u lovstvu - redovni 22.11. u 10:00   31.01. u 10:00 14.02. u 10:00   25.04. u 10:00   20.06. u 10:00 04.07. u 10:00 29.08. u 10:00 12.09. u 10:00
Pravni propisi u lovstvu - izvanredni 22.11. u 10:00   31.01. u 10:00 14.02. u 10:00   25.04. u 10:00   20.06. u 10:00 04.07. u 10:00 29.08. u 10:00 12.09. u 10:00


Shema redoslijeda polaganja ispita