Mentorstvo

Sustav mentorstava na Veleučilištu u Karlovcu

Sukladno članku 26. Pravilnika o studiranju (SV101-2016), studentima prve godine preddiplomskih stručnih studija i diplomskih specijalističkih studija prilikom upisa dodjeljuje se mentor slučajnim izborom iz redova nastavnika ili asistenata koji nastavu izvode na upisanom studiju.

Mentori studentima pomažu savjetima u vezi sa organizacijom polaganja ispita, učenja, izborom smjera studija, izbornih kolegija te općenito savjetima u vezi sa strategijom studiranja.

Također, nastavnici mentori u neposrednom kontaktu sa studentima povratno prikupljaju informacije koje mogu unaprijediti kvalitetu studijskoga programa i njegove provedbe te prenose informacije pročelniku studijskog odjela.

Popis mentorstava objavljuje se početkom svake akademske godine na oglasnim pločama studijskih odjela, te je trajno dostupan u Studentskoj referadi Veleučilišta u Karlovcu.