Zaštita osobnih podataka

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Opća uredba o zaštiti podataka (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. godine stupila je na snagu 25. svibnja 2018. godine. Opća uredba primjenjuje se u svim državama članicama EU, a istom se utvrđuju načela zakonitosti, transparentnosti i poštenja obrade osobnih podataka.

Veleučilište u Karlovcu svoju djelatnost i poslovanje usklađuje s odredbama Opće uredbe te u svrhu zaštite osobnih podataka poduzima sve organizacijske mjere u skladu s propisima. Veleučilište transparentno prikuplja i obrađuje podatke samo u mjeri koja je nužna za izvršavanje službenih ovlasti na temelju zakona i propisa ili je obrada nužna za izvršavanje ugovora ili na temelju posebne privole.

 

Ostvarivanje prava ispitanika

Svaki ispitanik ima pravo u svakom trenutku od voditelja obrade zatražiti pristup svojim osobnim podacima, njihov ispravak, brisanje ili ograničavanje njihove obrade kao i pravo na prigovor vezan uz obradu te pravo na prenosivost podataka. Navedena prava ostvaruju se podnošenjem zahtjeva na e-mail adresu Službenika za zaštitu osobnih podataka ili predajom zahtjeva na urudžbeni zapisnik Veleučilišta.

 

Kontakt Službenika za zaštitu osobnih podataka:

Tel: (047) 843-500

Email: sluzbenik.zop(at)vuka.hr

 

Zakonski okvir: