Turnitin-provjera izvornosti radova

Za studente Veleučilišta u Karlovcu omogućena je samostalna provjera autentičnosti radova unutar softvera Turnitin.

Za pristup sustavu koristi se korisnički identitet AAI@EduHr. Studenti se prije provjere rada moraju upisati na kolegij. Za sve studente Veleučilišta u Karlovcu kreiran je zajednički kolegij kojemu se pristupa pomoću sljedećih podataka

Identifikacijski broj kolegija (Class ID): 35725684 (novo!)
Lozinka kolegija (Enrollment key): VuKa

Napomena: kreiran je novi kolegij koji ima drugi Class ID pa studenti, koji su već napravili prijavu na kolegij, trebaju ponoviti taj postupak koristeći gore navedene podatke.

Na poveznici

https://www.srce.unizg.hr/files/srce/docs/CEU/srce_brze_upute_za_provjeru_turnitin_studenti.pdf

dostupna je brza pomoć za studente, a ostale upute nalaze se ovdje

https://www.srce.unizg.hr/files/srce/docs/CEU/antiplagijati/srce_korisnicke_upute_turnitin_20191212.pdf