Novost

Važna obavijest za studente o elektroničkoj pošti

29.10.2020 16:28 Novosti

Završena je izrada korisničkih računa za studentsku elektroničku poštu (na domeni @student.vuka.hr), a svoje korisničke podatke možete preuzeti u studentskoj referadi.

Studenti koji su već ranije studirali na Veleučilištu u Karlovcu imaju već važeći račun elektroničke pošte i ako su upisali novi studij, ne trebaju podizati nove korisničke podatke.

Ako niste u mogućnosti doći po svoje podatke u referadu, iznimno zbog trenutne situacije, možete se obratiti referadi i elektroničkim putem (referada(at)vuka.hr), ali tada navedite svoje IME i PREZIME, svoj JMBAG (jedinstveni matični broj AKADEMSKOG građana) i OIB.

Ukoliko imate problema sa svojim korisničkim podacima, obratite se na adresu: helpdesk(at)vuka.hr .


Najnovije obavijesti