Javna nabava - usavršavanje

Poziv: Program usavršavanja u području javne nabave

 

Temeljem Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (Nar. nov., br. 65/17) Veleučilište u Karlovcu kao ovlaštenik izobrazbe (evidencijski broj iz Registra nositelja programa: 94) organizira program usavršavanja u području javne nabave

 

NAJVAŽNIJI KORACI I AKTUALNOSTI KROZ OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE

Dana 21.10.2022. godine na Veleučilištu u Karlovcu

Zašto program usavršavanja iz područja javne nabave?

 • za obnovu certifikata, sukladno čl. 5. Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave
 • sudjelovanjem na seminaru stječe se 8 bodova za obnovu certifikata

Kome je namijenjen program?

 • Osobama s važećim certifikatom iz područja javne nabave
 • Svim zainteresiranim fizičkim osobama koji žele usmjeravati karijeru u području javne nabave

Zašto Veleučilište u Karlovcu?

 • Dugogodišnja tradicija provođenja programa cjeloživotnog učenja u Karlovcu
 • Predavači sa dugogodišnjem iskustvom u provođenju postupaka javne nabave te iskustvom u održavanju programa izobrazbe i programa usavršavanja u području javne nabave
 • Suvremena oprema i prostor za provođenje programa

Kolika je cijena programa?

 • Naknada za sudjelovanje po sudioniku iznosi 1.100,00 kuna (145,99 EUR)⃰
 • Temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u, naknada za sudjelovanje je oslobođena od PDV-a.
 • Naknada uključuje sudjelovanje u programu i pisani materijal
 • Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa Veleučilišta u Karlovcu: HR3923400091110473181

⃰cijena u EUR je izračunata primjenom fiksnog tečaja konverzije 7,53450

Gdje se održava program?

 • na Veleučilištu u Karlovcu, Trg J. J. Strossmayera 9, 47000 Karlovac

Kako se prijaviti?

 • Putem prijavnice (prilog), poslati na e-mail: nikolina.smajla@vuka.hr

Kome se obratiti?

 

Plan predavanja sa detaljnom razradom

Naziv programa

Najvažniji koraci i aktualnosti kroz otvoreni postupak javne nabave

Trajanje programa

8 sati

Vrijeme održavanja

21.10.2022.

Mjesto održavanja

Karlovac

Popis stručnih osoba koje će izvoditi program

Nikolina Smajla i Nikolina Žužić


Raspored programa usavršavanja

08:45 – 09:00

Registracija polaznika

 

Planiranje i priprema postupaka javne nabave

09:00 – 10:30

kako pripremiti Plan nabave i izbjeći propuste naručitelja u fazi planiranja?

priprema postupka javne nabave - kako istražiti tržište?

provedba prethodnog savjetovanja sa gospodarskim subjektima

stručno povjerenstvo – uloga članova i hodogram aktivnosti

što je sukob interesa u sustavu javne nabave?

uvođenje EUR-a i utjecaj na postupke javne nabave

10:30 – 10:45

Pauza za kavu

 

Izrada Dokumentacije o nabavi

10:45 – 12:15

priprema i objava Dokumentacije o nabavi – preporuke i smjernice

osnove za isključenje i uvjeti sposobnosti

najčešće pogreške naručitelja kod kriterija za odabir ponude – što izbjegavati?

primjeri iz prakse – ogledni primjer Dokumentacije o nabavi

 12:15 – 13:00

Pauza

 

Prikaz postupanja u pregledu i ocjeni ponuda na praktičnim primjerima

13:00 – 14:30

ključni koraci kod predaje e-ponude

najčešće pogreške sa strane ponuditelja kod pripreme i predaje ponude

pregled i ocjena ponuda – način postupanja i primjeri iz prakse

dohvat podataka iz registara u okviru sustava EOJN i ažurirani popratni dokumenti

pojašnjenje i upotpunjavanje dostavljenih dokumenata

opcije na raspolaganju u ponovljenom pregledu i ocjeni ponuda

primjeri obrazaca i praksa DKOM-a

 14:30 – 14:45

Pauza

 

Donošenje Odluka i sklapanje ugovora

14:45 – 16:15

izrada Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda – sa predloškom

donošenje odluke o odabiru/poništenju – sa predlošcima

rokovi i razlozi za izjavljivanje žalbe

sklapanje ugovora/okvirnog sporazuma

razlozi za izmjene i dopuštene izmjene sukladno Zakonu

izrada, ažuriranje i objava Registra ugovora

 

U slučaju nedovoljnog broja prijava zadržavamo pravo odgode ili otkaza programa. U tom slučaju uplaćene kotizacije biti će odmah vraćene uplatiteljima.